Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ZINCOMETAL S.A. – εκσυγχρονισμός και εξωστρεφής προσανατολισμός με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η εταιρεία ZINCOMETAL S.A. εξειδικεύεται στην κατασκευή, στον σχεδιασμό και στην πώληση ολοκληρωμένων συστημάτων και  λύσεων μιας ευρείας γκάμας προϊόντων όπως  τα φωτιστικά σώματα, τα αυτόνομα ηλιακά συστήματα φωτισμού, τα μεταλλικά στοιχεία μεταφοράς και διανομής ρεύματος κ.ά. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί συνέχεια της ιδρυθείσας από το 1983 εταιρείας μηχανολογικών εφαρμογών ΤΕΜΚΑΤ-ΣΤ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται πολύ κοντά στην βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς και μόλις 45 χλμ. από την Θεσσαλονίκη. Διαθέτει γραφεία και εκθεσιακούς χώρους τόσο στην περιοχή της Αθήνας όσο και στην περιοχή της Σόφιας-Βουλγαρία, καθώς και δεύτερη παραγωγική μονάδα στο Σλίβεν-Βουλγαρίας.

Η ZINCOMETAL εντάχθηκε στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 388.500,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 194.250,00 ευρώ με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η πολύχρονη εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η εμπιστοσύνη μεταξύ των Πελατών καθιστούν την ZINCOMETAL ηγέτη στην Ελληνική αγορά κερδίζοντας συγχρόνως και σημαντικό μερίδιο των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι κτιριακές της εγκαταστάσεις καλύπτουν 30000 m2, μέσα στις οποίες λειτουργεί ο πλέον σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός με ιδιόκτητο εν θερμώ γαλβανιστήριο, το μεγαλύτερο σε μήκος – 13000 mm – στα Βαλκάνια και 4 ηλεκτροστατικά βαφεία πούδρας, σε ιδιόκτητα οικόπεδα 120000m2. Η εταιρεία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Λύσεων που καλύπτουν τις ακόλουθες μεγάλες ενότητες έργων υποδομής:

–  Ολοκληρωμένα Σύστηματα Φωτισμού (ιστοί & πυλώνες φωτισμού, φωτιστικά σώματα led, αυτόνομα ηλιακά συστήματα φωτισμού, συστήματα έξυπνης διαχείρισης φωτισμού – “smart cities”)
–  Συστήματα Οδικής Ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας οδών en 1317, ιστοί παθητικής ασφάλειας EN 12767)
–  Λύσεις Φωτοβολταϊκών Πάρκων (σταθερά συστήματα (βάσεις) στήριξης Φ/Β)

Το σημαντικότερο μέρος του αντικειμένου της ZINCOMETAL αφορά τους ιστούς και τους πυλώνες φωτισμού και γενικότερα τα συστήματα οδικής ασφάλειας.  Η εταιρεία πραγματοποιεί το 25% του κύκλου εργασιών της στο εξωτερικό, καθώς εξάγει σε περισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής. Πρόκειται για μία καινοτόμα εταιρεία η οποία αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια στους κόλπους της τμήμα R&D.

Στόχος της επένδυσης στο πλαίσιο της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» ήταν η βελτιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, ώστε να παράγονται ποιοτικότερα προϊόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση εδραίωσε περαιτέρω την ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά, αλλά κυρίως έκανε ευκολότερη την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μέσω ποιοτικότερων πιστοποιημένων προϊόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και την αύξηση του ποσοστού εξαγωγών, καθώς πλέον όλα τα εξαγώγιμα προϊόντα της εταιρείας θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα διεθνώς πιστοποιητικά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η επιχείρηση υλοποίησε δαπάνες αγοράς σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού, πιστοποιήσεις φωτιστικών σωμάτων, πιστοποιήσεις συστημάτων ασφαλείας και στηθαίων μέσω προσμειώσεων, καθώς και δαπάνες υποστήριξης του επενδυτικού της σχεδίου από εξωτερικό σύμβουλο. Το έργο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και η εταιρεία απασχολεί σήμερα 90 άτομα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον ίδιο τον δικαιούχο «Το ΕΠΑνΕΚ αποτέλεσε το ισχυρό στήριγμα της επιχείρησης για τη χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση της επένδυσης που είχε στόχο την επίτευξη της αύξησης της παραγωγικότητας, της βελτίωσης των προϊόντων της επιχείρησης και της δυνατότητας παραγωγής όλων των εξαγώγιμων πιστοποιημένων προϊόντων που ζητεί και απαιτεί η διεθνής αγορά. Παράλληλα, συνέβαλλε καθοριστικά να σταθεροποιεί το όνομα της ΖΙΝCOMETAL S.A. ως μιας σοβαρής εταιρείας  παραγωγής ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό».

Ιστοσελίδα: www.zincometal.gr

ZINCOMETAL S.A.
Τομέας Παρέμβασης: Βιομηχανία – Μεταποίηση, Εμπόριο
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.
Π/Υ: 388.500,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 194.250,00 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

21/10/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα