Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

OMIC-ENGINE – Ανάδειξη της Συνθετικής Βιολογίας σε βασικό μοχλό ανάπτυξης και διαμόρφωσης της βιο-οικονομίας στην Ελλάδα

Η OMIC-Engine αποτελεί την Εθνική Ερευνητική Υποδομή στη Συνθετική Βιολογία και έχει ως κύριο σκοπό της την ανάπτυξη ενός ολιστικού μοντέλου προώθησης της Συνθετικής Βιολογίας στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας. Φιλοδοξία της OMIC-Engine είναι να ενισχύσει τη Συνθετική Βιολογία στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της Αγροδιατροφής και συντάσσοντας την επιστημονική της προσπάθεια με επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών που περιλαμβάνει επιστημονικές, τεχνικές και κοινωνικές ερευνητικές προκλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η συνθετική βιολογία αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας, το οποίο εφαρμόζει αρχές μηχανικής και εργαλεία συστηματικού σχεδιασμού για να επανα- προγραμματίσει κυτταρικά συστήματα στο γενετικό επίπεδο με στόχο την παραγωγή επιθυμητών λειτουργιών. Αυτή η μηχανική προσέγγιση ενισχύει τη θεμελιώδη κατανόηση των βιολογικών συστημάτων, προωθώντας και την κοινωνία της γνώσης.

Η OMIC-Engine στοχεύει στο να χαρτογραφήσει τις υπάρχουσες δραστηριότητες στην Συνθετική Βιολογία και μέσα από τη διαβούλευση με κορυφαίους ερευνητές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξει το στρατηγικό της πλάνο με σκοπό να οδηγήσει την εμφάνιση του συγκεκριμένου πεδίου τόσο στην Ελλάδα όσο και σε γειτονικές χώρες.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της OMIC-Engine συνοψίζονται στη δημιουργία και ανάλυση μεγάλων ”ομικών” δεδομένων, καθώς και στη χρησιμοποίηση των φυτών ως εργοστασίων παραγωγής φαρμακευτικών και άλλων βιοδραστικών ενώσεων.

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του έργου εντάσσεται και η μικροβιακή μηχανική, η οποία στοχεύει α) στη βελτιστοποίηση της αποικοδόμησης οργανικών ρύπων, β) στην παραγωγή ενζύμων για βιομηχανικούς βιομετασχηματισμούς, γ) στη δημιουργία βιο-αισθητήρων, δ) στη δημιουργία πλατφόρμας για ανακάλυψη θεραπευτικών ενώσεων και ε) στον εντομολογικό έλεγχο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η OMIC-ENGINE θέσπισε τα seed projects” συνθετικής βιολογίας, τα οποία αποτελούν ένα χρηματοδοτικό σχέδιο για μικρά ερευνητικά προγράμματα, με σκοπό την προώθηση διεπιστημονικών και καινοτόμων ερευνητικών ιδεών στην συνθετική βιολογία.

Επιπλέον υποστήριξε ενεργά τη συμμετοχή φοιτητικών ομάδων στον διεθνή διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας iGEM που είχε ως αποτέλεσμα εξαιρετικές διακρίσεις των ομάδων, χρυσά μετάλλια και βραβεύσεις, καθώς και μέγιστο βαθμό διάχυσης τόσο της συνθετικής βιολογίας στις νέες γενιές των Ελλήνων βιο-επιστημόνων, όσο και του brand name της OMIC-Engine στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι η OMIC-Engine, αναδεικνύοντας τη Συνθετική Βιολογία ως βασικό μοχλό ανάπτυξης και διαμόρφωσης της βιο-οικονομίας στην Ελλάδα, προώθησε αποτελεσματικά και την κυκλική οικονομία της χώρας. Οι δράσεις της εναρμονίζονται πλήρως και συνεισφέρουν σημαντικά στην κάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό και Περιφερειακό Πλαίσιο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την έρευνα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου «Τα μεγάλα εγχειρήματα έχουν ανάγκη από γενναίες χρηματοδοτήσεις. Η Συνθετική Βιολογία έχει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιο-οικονομίας, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από όλες τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες, που επενδύουν τεράστια ποσά προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα, μέσω του ΕΠΑνΕΚ και της ενίσχυσης της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής Συνθετικής Βιολογίας OMIC-Engine, έθεσε για πρώτη φορά τα θεμέλια και άνοιξε και στη χώρα μας αυτή την προοπτική».

Το έργο  «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» με συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000,00 ευρώ, εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: el.omicengine.com

 

OMIC-ENGINE
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π/Υ: 4.000.000,00  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 4.000.000,00  ευρώ

 

26/05/2023

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα