Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

KAPTAIN S.A. – Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού επιχείρησης στη βιομηχανία συνθετικών κουφωμάτων

Η εταιρεία KAPTAIN S.A χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 191.034,20 ευρώ και δημόσια δαπάνη 95.517,10 ευρώ.

Πρόκειται για μια βιομηχανία αυτοματοποιημένης παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων με έτος ίδρυσης το 1990. Σταδιακά από το  2001 εξελίχθηκε σε μία υψηλών προδιαγραφών παραγωγική μονάδα με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 55.000 m² και βιομηχανικούς χώρους 5000 m² στην Αυλίδα Ευβοίας. Η εταιρεία χρησιμοποιεί state-of-the-art αυτοματοποιημένες μηχανές παραγωγής, οι οποίες είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, διαθέτοντας επίσης τα απαραίτητα τεχνολογικά εφόδια για την παραγωγή κουφωμάτων νέας γενιάς.

Το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου συνέβαλε κυρίως στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού με νέο, σύγχρονης τεχνολογίας και με πληθώρα καινοτομιών που αφορούν σε βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην παραγωγική και εμπορική ευελιξία και στην δημιουργία νέων προοπτικών κερδοφορίας, λόγω της αναμενόμενης μείωσης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής.

Η επιχείρηση απασχολεί μόνιμο τεχνικό προσωπικό, έμπειρους σχεδιαστές, μηχανικούς και υπεύθυνους πωλήσεων, ενώ παράλληλα εφαρμόζει ένα πλήρες σύστημα ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ευρωπαϊκής συμμόρφωσης CE από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη. Η KAPTAIN S.A είναι ενεργά εξαγωγική σε συνθετικά κουφώματα όλων των διαστάσεων, τύπων και χρωμάτων, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ασία και την Αφρική. Με αυτόματα μηχανήματα η εταιρεία συσκευάζει τα προϊόντα της, τα οποία διανέμονται με μεγάλη ασφάλεια προς όλους τους προορισμούς από τα ιδιόκτητα φορτηγά της.

Με την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου επενδυτικού της σχεδίου η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ιστοσελίδα: kaptain.gr

 

KAPTAIN S.A.
Τομέας Παρέμβασης Μεταποίηση, Εμπόριο
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δράση Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Π/Υ 191.034,20 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 95.517,10 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 50%
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

29/09/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού