Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Kαινοτόμα βιοαναλυτικά μικροεργαστήρια (lab-on-a-chip) στην υπηρεσία της δημόσιας Υγείας

Η Nanoplasmas είναι μια καινοτόμος εταιρία υψηλής τεχνολογίας,  η οποία δημιουργήθηκε από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και δραστηριοποιείται στην κατασκευή πρωτοπόρων βιοαναλυτικών  μικροεργαστηρίων (lab-on-a-chip) για την ταχύτατη ανίχνευση βακτηρίων και βιομορίων.  Η Nanoplasmas προσφέρει διαγνωστικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογές υγείας, ασφάλειας τροφίμων καθώς και γεωργικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών.

Η ομάδα ερευνητών που ξεκίνησε από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μελετώντας την χημική και τη μορφολογική τροποποίηση επιφανειών με τη χρήση νανοτεχνολογίας πλάσματος για διάφορες εφαρμογές, στη συνέχεια, εξελίχθηκε σε μια εταιρεία τεχνοβλαστό, η οποία έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδας.

Με αφορμή την έξαρση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε ασθένειες που προέρχονται από το βακτήριο της Legionella στο νερό, όσο και οι απαιτήσεις για αυστηρότερους ελέγχους των υδάτων, η εταιρία εστίασε στην ανάπτυξη ενός βιοαναλυτικού μικορεργαστηρίου για την ανίχνευση του.

Ενώ τα διεθνή πρωτόκολλα απαιτούν 10-12 ημέρες για την ανάλυση των δειγμάτων, η τεχνολογία της Nanoplasmas μειώνει τον χρόνο που απαιτείται σε λιγότερο από 2 ώρες καθώς και την απαιτούμενη ποσότητα αντιδραστηρίων, παρέχοντας μεγάλη ευαισθησία με πρωτοποριακό φορητό εξοπλισμό σε ανταγωνιστική τιμή.

Παράλληλα, η κρίση του COVID-19 αποτέλεσε το έναυσμα για την εργασία επάνω σε ένα δεύτερο προϊόν και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ενός διαγνωστικού τεστ που μπορεί να ανιχνεύσει τη παρουσία του νέου κορονoϊού  σε στερεές επιφάνειες, όπως γραφεία ή συστήματα κλιματισμού, κάτι που έστρεψε τη δυναμική της εταιρείας σε μια κολοσσιαία αγορά παγκοσμίως.  Σήμερα, η δυναμική της ομάδας απαρριθμεί δυο έτοιμα διαγνωστικά προϊόντα και η εταιρεία πιστοποιείται με ISO ποιότητας.

Η Nanoplasmas χρηματοδοτήθηκε από το “Unifund” του Tαμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών EquiFund, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί πόροι), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Ιστοσελίδα: www.nanoplasmas.com

 

Nanoplasmas
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές.
Εταιρεία: Nanoplasmas
Φορέας Υλοποίησης: UNIFUND

 

13/05/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το