Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Iself – επένδυση στη Θεσσαλία με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η iSelf είναι μία δυναμική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων κατάλληλα και συμβατά με όλους τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων σε Ευρώπη και Αμερική, προωθώντας παράλληλα και προϊόντα με δικό της brand name και συσκευασία σχεδιασμένη από την ίδια. Η επιχείρηση είναι από τις πρώτες στην αγορά σε επίπεδο εθνικής οικονομίας που ενέταξε στην γκάμα των προϊόντων της την ιδέα του απομακρυσμένου ελέγχου συσκευών.

Κατά την εμπορία των προϊόντων η iSelf παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα ελέγχου των συσκευών του, μέσω κινητού τηλεφώνου, όπου και αν βρίσκεται, καθώς και απομακρυσμένου εντοπισμού της τοποθεσίας μέσω του Διαδικτύου.

Τα πλεονεκτήματα του απομακρυσμένου ελέγχου είναι σημαντικά καθώς προσφέρουν:

–  Ασφάλεια
–  Άμεσο Οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας
–  Προστασία περιβάλλοντος από την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας
–  Κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ΑΜΕΑ

Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 110.780,91 ευρώ.

Ευρύτερα οφέλη που προέκυψαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου αποτελούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, η επέκταση της αγοράς, η αυξημένη προστιθέμενη αξία στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, η δημιουργία και διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και η αποδεδειγμένη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά και η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Η επιχείρηση στοχεύει στον σχεδιασμό, την οργάνωση και εκτέλεση των δράσεων της με άρτιο και πρωτοποριακό τρόπο, ώστε να μειώνει το κόστος της και να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει στην αγορά αλλά και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, η iSelf προχώρησε αρχικά σε μία νέα επένδυση στο υφιστάμενο κατάστημά της στην περιοχή της Λάρισας, πραγματοποίησε διαμόρφωση των αποθηκευτικών χώρων με προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού αλλά και πάγκων εργασίας για την αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικής της. Παράλληλα, βελτιώθηκε η  λειτουργικότητα των χώρων της, πετυχαίνοντας έτσι την αποτελεσματικότερη και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της.  μΣτη συνέχεια η εταιρεία μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο 800τ.μ. Αγοράστηκε ο απαιτούμενος εξοπλισμός γραφείου για την ορθή διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών της εταιρείας, καθώς και σύστημα συναγερμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εμπορευμάτων, αλλά και του μηχανογραφικού εξοπλισμού της, ο οποίος αποτελεί και τη βάση της παραγωγικής διαδικασίας.

Η iSelf επιπλέον σχεδίασε και εισήγαγε νέες τεχνολογίες πληροφορικής, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές υψηλών δυνατοτήτων, αυτόματο σύστημα παραγγελιοληψίας, σύστημα κωδικοποίησης και σήμανσης των προϊόντων, σέρβερ με σκοπό τη βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης και την συνακόλουθη αύξηση των δυνατοτήτων της για λήψη και εξυπηρέτηση μεγαλυτέρου όγκου παραγγελιών. Η εταιρεία προμηθεύτηκε επαγγελματικό αυτοκίνητο, δημιουργώντας την υποδομή για αμεσότερη επικοινωνία των πωλητών με τους πελάτες, αλλά και την προσέλκυση νέων. Για την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών και την εξοικονόμηση ενέργειας η επιχείρηση προμηθεύτηκε σύστημα κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αλλά και αντικατέστησε μεγάλο αριθμό των συμβατικών λαμπτήρων της με νέες τύπου LED, επιτρέποντας έτσι τη μείωση της συνολικής απαιτούμενης ισχύος στο 70%.

Τέλος, για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου προώθησης των προϊόντων της η iSelf αναβάθμισε την ιστοσελίδα της και εναρμονίστηκε  με τις προδιαγραφές Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), Έκδοση 2.0 σε Επίπεδα ΑΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Ιστοσελίδα: www.iself.gr

 

iSelf
Τομέας Παρέμβασης: Εμπόριο, Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Ταμείο : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: iSelf IKE
Π/Υ: 110.780,91 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 55.390,46 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

19/05/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το