Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020», αρχικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας. Κύριο στόχο αποτελεί η διασφάλιση της προσβασιμότητας στη θάλασσα ατόμων με αναπηρία και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, όπως ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, άτομα με προσωρινούς τραυματισμούς, καθώς και η προβολή της Ελλάδας ως προσβάσιμου θαλάσσιου τουριστικού προορισμού.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων μηχανισμών για την αυτόνομη, πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με αναπηρία, καθώς και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Προβλέπεται η τοποθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι, χώροι σκίασης και προστασίας των λουόμενων, καθώς και η δημιουργία χώρων στάθμευσης για ΑμΕΑ, προκειμένου να δημιουργηθούν ολοκληρωμένοι τουριστικοί προσβάσιμοι θαλάσσιοι προορισμοί.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη και υλοποίηση των επιμέρους Πράξεων στο πλαίσιο του έργου συνοψίζονται ως εξής:

1. Ανεξαρτησία: Οι προσβάσιμες παραλίες διαθέτουν εξοπλισμό και υποδομές (όπως ράμπες, διαδρόμους, αποδυτήρια κ.ά.) που επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, να απολαμβάνουν τη θάλασσα χωρίς περιορισμούς.

2. Κοινωνικοποίηση: Δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία, αλλά και σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην παραλία, με οικογένεια και φίλους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής όλων.

3. Φυσική Άσκηση: Άτομα με αναπηρίες και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες, όπως το κολύμπι που συμβάλει στη σωματική και την ψυχική τους υγεία.

4. Τουριστική Ανάπτυξη: Οι προσβάσιμες παραλίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, προσελκύοντας επισκέπτες με αναπηρίες, καθώς και επισκέπτες με περιορισμένη κινητικότητα, όπως άτομα τρίτης ηλικίας, έγκυες γυναίκες, αλλά και άτομα με προσωρινούς τραυματισμούς.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών είναι ότι σήμερα, πάνω από 250 παραλίες σε όλη την Ελλάδα, γίνονται προσβάσιμες για όλους!

Ιστοσελίδα του Έργου
Πρόσκληση της Δράσης

 

14/04/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα