Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020», αρχικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας. Κύριο στόχο αποτελεί η διασφάλιση της προσβασιμότητας στη θάλασσα ατόμων με αναπηρία και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, όπως ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, άτομα με προσωρινούς τραυματισμούς, καθώς και η προβολή της Ελλάδας ως προσβάσιμου θαλάσσιου τουριστικού προορισμού.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων μηχανισμών για την αυτόνομη, πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με αναπηρία, καθώς και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Προβλέπεται η τοποθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι, χώροι σκίασης και προστασίας των λουόμενων, καθώς και η δημιουργία χώρων στάθμευσης για ΑμΕΑ, προκειμένου να δημιουργηθούν ολοκληρωμένοι τουριστικοί προσβάσιμοι θαλάσσιοι προορισμοί.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη και υλοποίηση των επιμέρους Πράξεων στο πλαίσιο του έργου συνοψίζονται ως εξής:

1. Ανεξαρτησία: Οι προσβάσιμες παραλίες διαθέτουν εξοπλισμό και υποδομές (όπως ράμπες, διαδρόμους, αποδυτήρια κ.ά.) που επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, να απολαμβάνουν τη θάλασσα χωρίς περιορισμούς.

2. Κοινωνικοποίηση: Δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία, αλλά και σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην παραλία, με οικογένεια και φίλους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής όλων.

3. Φυσική Άσκηση: Άτομα με αναπηρίες και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες, όπως το κολύμπι που συμβάλει στη σωματική και την ψυχική τους υγεία.

4. Τουριστική Ανάπτυξη: Οι προσβάσιμες παραλίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, προσελκύοντας επισκέπτες με αναπηρίες, καθώς και επισκέπτες με περιορισμένη κινητικότητα, όπως άτομα τρίτης ηλικίας, έγκυες γυναίκες, αλλά και άτομα με προσωρινούς τραυματισμούς.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών είναι ότι σήμερα, πάνω από 250 παραλίες σε όλη την Ελλάδα, γίνονται προσβάσιμες για όλους!

Ιστοσελίδα του Έργου
Πρόσκληση της Δράσης

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Σύνολο Έργων

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού