Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

VIGOR – Μία νεοφυής επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό στην αγορά των ανελκυστήρων

Η VIGOR είναι μια βιομηχανική εταιρεία με τεχνικό προσανατολισμό, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ανελκυστήρων. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από δύο νέους ανθρώπους, που αξιοποίησαν τις τεχνικές και εκπαιδευτικές τους γνώσεις και κατάφεραν να δημιουργήσουν μία επιχείρηση με παραγωγικό αντικείμενο (κατασκευή ανελκυστήρων), η οποία σήμερα χαρακτηρίζεται από έντονο εξαγωγικό και καινοτόμο προσανατολισμό σε μία ιδιαίτερα απαιτητική αγορά. Η εταιρεία κατασκευάζει προϊόντα, ενσωματώνοντας πολλά καινοτόμα στοιχεία, σε σχέση με τα μοντέλα που ήδη είναι διαθέσιμα στην αγορά, ενώ παράλληλα πετυχαίνει αποτελεσματικά την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Λόγω της δομής της, η VIGOR είναι εξαιρετικά ικανή στο σχεδιασμό οποιουδήποτε τυπικού ή προσαρμοσμένου ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του τελικού πελάτη.

Η υλοποίηση του έργου μέσω της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 59.909,61 ευρώ, συνέβαλλε καθοριστικά στη δημιουργία της επιχείρησης και στη μετέπειτα πραγματοποίηση σημαντικών παραγωγικών επενδύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και αγορά.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 με αντικείμενο την κατασκευή ηλεκτρικών ανελκυστήρων, σχεδιάζοντας το πλαίσιο ανάρτησης, το πλαίσιο αντιβάρου και τα λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα (βάση μηχανής, στηρίγματα, βάσεις επικαθήσεων κτλ.) και  συμπληρώνοντας τις παραγγελίες της με εξαρτήματα, τα οποία προμηθεύεται από συνεργαζόμενες εταιρείες. Στα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνονται, εκτός από τον τυπικό υδραυλικό και ηλεκτροκίνητό ανελκυστήρα, ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (υδραυλικοί και ηλεκτροκίνητοι), οικιακός ανελκυστήρας, ανελκυστήρας φορτίων, καθώς και διάφοροι άλλοι ειδικοί τύποι ανελκυστήρων.

O σχεδιασμός των διαφόρων μοντέλων ανελκυστήρων περιέχει πολλά καινοτόμα στοιχεία, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

1) Χρήση σύγχρονων κινητήρων χωρίς κιβώτιο μετάδοσης κίνησης.
2) Έλεγχος της κίνησης με χρήση ρυθμιστών στροφών.
3) Χρήση αποδοτικών ελεγκτών (πλακέτα) με λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας.
4) Τοποθέτηση τροχαλιών και συστήματος πέδησης ανάγκης, στην περίπτωση μηχανικών ανελκυστήρων έμμεσης ανάρτησης στο κάτω μέρος του θαλάμου με σχεδιασμό τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνονται οι μειωμένες απαιτούμενες διαστάσεις φρεατίου.
5) Χρήση υλικών χαμηλής τριβής ολίσθησης για την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και για την μείωση του θορύβου και των κραδασμών, συντελώντας με τον τρόπο αυτό σε αύξηση της ποιότητας κίνησης.
6) Χρήση αλυσίδας αντιστάθμισης για μείωση του απαραίτητου φορτίου κινητήρα ανέλκυσης, με ταυτόχρονη απαίτηση κινητήρα μικρότερης ονομαστικής ισχύος, στοιχείο που συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
7) Ανάπτυξη προϊόντος με σκοπό το ελάχιστο απόβαρο. Για την επίτευξη αυτού επιλέγονται υλικά μικρής πυκνότητας. (π.χ. πλαστικές τροχαλίες αντί για μαντεμένιες).

Μέσω της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», η Vigor υλοποίησε με επιτυχία το επενδυτικό της σχέδιο, καλύπτοντας σημαντικές δαπάνες κατά τα πρώτα βήματά της, όπως τα έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, η δημιουργία ιστοσελίδας προσβάσιμης στα ΑμεΑ, η έκδοση προωθητικού υλικού, ο μηχανογραφικός εξοπλισμός, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός, που ήταν απαραίτητα για την διαδικασία παραγωγής (π.χ. ηλεκτρικός πάλαγκος, γερανοζυγοί, κ.λ.π.) και το κόστος μισθοδοσίας και πρόσληψης υπαλλήλου. Συγκεκριμένα, όταν ολοκληρώθηκε η επένδυση η εταιρεία απασχολούσε ήδη 4 άτομα. Η εταιρεία σήμερα έχει αναπτυχθεί σημαντικά και ο εξαγωγικός της χαρακτήρας υπερβαίνει το 85%. Παράλληλα, απασχολεί 18 άτομα και εξάγει σε χώρες, όπως η Ρωσία και η Γερμανία, αναπτύσσοντας ένα σημαντικό δίκτυο αντιπροσώπων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ωφελούμενοι της Δράσης: «H συμβολή του ΕΠΑνΕΚ, μέσω της Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” ήταν καθοριστική, καθώς με τη ληφθείσα ενίσχυση δημιουργήθηκε η επιχείρηση και μπήκαν οι βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή της στον κλάδο κατασκευής ανελκυστήρων, με έντονη παρουσία στη διεθνή αγορά και με θετικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα, στην τοπική οικονομία και αγορά, στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης». 

Ιστοσελίδα: vigorteq.com

 

Vigor Technology
Τομέας Παρέμβασης: Βιομηχανία – Μεταποίηση
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Εταιρεία: VIGOR TECHNOLOGY Ι.Κ.Ε.
Π/Υ: 59.909,61 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 59.909,61 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 100%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

23/09/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

KAPTAIN S.A. – Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού επιχείρησης στη βιομηχανία συνθετικών κουφωμάτων

Η εταιρεία KAPTAIN S.A χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό

Υποδομές

3BUILD – Καινοτόμες εφαρμογές στην τρισδιάστατη εκτύπωση κτηρίων

To έργο 3BUILD, μέσω της δημιουργίας ρομποτικών διατάξεων κατασκευής κτηρίων και υποδομών από σκυρόδεμα, στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης των κτηρίων και