Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Ψηφιακή υποδομή ενός ευφυούς αυτοματοποιημένου συστήματος παραγωγής στα ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ

Το έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ συνιστά την υλοποίηση μιας σύγχρονης ψηφιακής υποδομής για την παροχή ενός ευφυούς αυτοματοποιημένου συστήματος παραγωγής στα συνεργαζόμενα ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. H υποδομή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα έξυπνο οικοσύστημα για τη βέλτιστη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων και αυτοματοποιημένων διεργασιών, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο την ομαλή μετάβαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΕΤΑ στο σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο του «Εργοστασίου του Μέλλοντος». Οι νέες τεχνολογίες, τα ευφυή συστήματα, οι έξυπνες υποδομές και ο προηγμένος υλικοτεχνικός εξοπλισμός με σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής αποτελούν τη νέα πραγματικότητα, τόσο προς την κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, όσο και προς την απρόσκοπτη ανάδειξη της επιχειρηματικότητας με σκοπό την αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής και ανάπτυξης ολοκληρωμένων προϊόντων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το ΕΚΕΤΑ επέκτεινε την υπάρχουσα υποδομή του και αναβάθμισε τον τεχνολογικό εξοπλισμό του μέσω της ανάπτυξης υποδομών ευφυούς 3Δ εκτύπωσης, υποδομών 3Δ γεωμετρικής ανακατασκευής και απεικόνισης αντικειμένων, υποδομών ηλεκτροκίνησης και αυτόνομης οδήγησης και υποδομών ταχείας σχεδίασης & ανάπτυξης ex vivo μικρο-περιβαλλόντων και ανάλυσης βιομορίων. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκαν τα αντίστοιχα εργαλεία, με την ενσωμάτωση μηχανισμών μηχανικής μάθησης για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης προϊόντων και διεργασιών στον τομέα της υγείας, της διατροφής, και της μεταφοράς.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι τρία ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ).

Το έργο  «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 3.009.837,29 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ).

Διαβάστε ακόμη: Η υποδομή ΟΔΥΣΣΕΑΣ στη μάχη κατά του COVID-19

Ιστοσελίδα: odysseas.iti.gr 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): www.certh.gr 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – ΤεχνολογίαΚ, Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)
Π/Υ έργου: 3.009.837,29  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 3.009.837,29  ευρώ

 

26/05/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VIGOR – Μία νεοφυής επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό στην αγορά των ανελκυστήρων

Η VIGOR είναι μια βιομηχανική εταιρεία με τεχνικό προσανατολισμό, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ανελκυστήρων. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από

Επιχειρήσεις

Golden Star City Resort – Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας στην Περαία Θεσσαλονίκης με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Τo Golden Star City Resort είναι ένα boutique ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, το οποίο βρίσκεται στη βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία της Περαίας, λίγα μόλις λεπτά