Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

HAM Systems: Καινοτόμος εταιρεία απομακρυσμένης διαχείρισης ηλεκτρικών συσκευών της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Η HAM Systems είναι μια Internet-of-Things εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας με τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων για κάθε επιχείρηση, από πολύ μικρή έως πολύ μεγάλη, αποτελώντας έναν ουσιαστικό «συνεργάτη στο διαδίκτυο των πραγμάτων».

Η εταιρεία, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και λογισμικού, αποτέλεσε αρχικά την επιχειρηματική πρωτοβουλία της συνεργασίας δύο νέων ανθρώπων και ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη συμβολή της χρηματοδότησης από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 58.705,95 ευρώ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικαιούχος “Η δράση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας μας βοήθησε να μετατρέψουμε τις γνώσεις που λάβαμε από το Πανεπιστήμιο σε επιχειρηματική δραστηριότητα!”.

Τα καινοτόμα προϊόντα και το λογισμικό της HAM έχουν αναπτυχθεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τα σχόλια των πελατών της εταιρείας. Η HAM ειδικεύεται στην Απομακρυσμένη Διαχείριση Ενέργειας με μια εύκολη στη χρήση, διασυνδεδεμένη πλατφόρμα, που αποτελείται τόσο από λογισμικό (ιστότοπος/εφαρμογή) όσο και από υλικό (συσκευές), με τα οποία ο χρήστης μπορεί να ελέγχει εξ αποστάσεως οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και να διαχειρίζεται απομακρυσμένα την επιχείρησή του.

Η δυνατότητα εξ αποστάσεως ελέγχου των ηλεκτρικών συσκευών συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν μεγάλη αξία στους χρήστες της HAM είναι:

α) ο τηλεχειρισμός οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής μέσω διαδικτύου
β) η μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
γ)η ισχυρή και εύκολη στη χρήση εφαρμογή για Android και iOS
δ) ο προγραμματισμός με βάσει χρονικών ορίων
ε) οι ενσωματωμένοι κανόνες If-This-Then-That και αυτοματισμοί
στ) οι άμεσες ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις μέσω push, email, SMS και τηλεφωνικών κλήσεων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι έξυπνες συσκευές της HAM συνδέονται στο δρομολογητή Wi-Fi και είναι αυτόνομες.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της HAM, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας και να λαμβάνει κάθε στιγμή χρήσιμες πληροφορίες.  Οι επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση του λογισμικού και των πληροφοριών που προσφέρονται, μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιστοσελίδα: hamsystems.eu

 

ΗΑΜ Systems
Τομέας Παρέμβασης:  Έρευνα – τεχνολογία, Ενέργεια, Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Εταιρεία: HAM Systems
Π/Υ: 58.705,95 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 58.705,95 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 100%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

14/09/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με