Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δημιουργία συμπιεστών υδρογόνου υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα

Το υδρογόνο ως καύσιμο αποτελεί μια από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες για την παραγωγή ισχυρών και περιβαλλοντικά καθαρών κινητήρων καθώς έχει υψηλή απόδοση με μηδενικά απόβλητα. Άλλωστε, το προϊόν της καύσης του υδρογόνου, είναι το νερό, το οποίο στην περίπτωση των κινητήρων διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή υδρατμών.

Οι τρέχουσες πολιτικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον  για τη χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο και αρκετές εταιρείες επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ωστόσο, ένα από τα βασικά του μειονεκτήματα είναι ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην συμπίεση, μεταφορά και διανομή του.

Σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική startup CYRUS Α.Εη οποία ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός (spin-off) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει δημιουργήσει μια καινοτόμο λύση θερμικής συμπίεσης του υδρογόνου, βασισμένη στη χρήση μεταλλοϋδριδίων, η οποία είναι εύκολη στην κατασκευή και χρησιμοποιεί για θέρμανση και ψύξη μόνο το νερό.  Με την τεχνολογία της CYRUS το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος συμπίεσης υδρογόνου πέφτει σημαντικά, ως επακόλουθο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την οικονομικότερη και ευκολότερη διανομή του υδρογόνου με προφανή οφέλη για την χρήση και τη διάδοση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα, η καινοτόμος λύση της CYRUS υπερτερεί των συμβατικών συμπιεστών υδρογόνου, καθώς η χρήση μεταλλοϋδριδίων στην οποια στηρίζεται εξασφαλίζει την συμπίεση του υδρογόνου με σχεδόν μηδενικό ηχητικό αποτύπωμα, σε αντίθεση με τους συμβατικούς συμπιεστές που παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικών αποβλήτων. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό καθιστά τους συμπιεστές της CYRUS, όχι μόνο οικονομικότερους στην χρήση, αλλά και κατάλληλους για εγκατάσταση σε σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου σε αστικά περιβάλλοντα όπου οι περιορισμοί στα επίπεδα θορύβου δεν αφήνουν περιθώρια χρήσης συμβατικών συμπιεστών.

Ο πρώτος Ελληνικός σταθμός ανεφοδιασμού υδρογόνου που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο πρατήριο υδρογόνου που χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη θερμική τεχνολογία συμπίεσης με χρήση μεταλλοϋδριδίων. Όπως αναφέρει ο κ. Μάνος Ζούλιας, CEO της CYRUS και Επιστημονικός Υπεύθυνος για την κατασκευή πρώτου ελληνικού πρατηρίου υδρογόνου, η μονάδα αυτή χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστημα για την παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης του νερού και αξιοποιεί τον καινοτόμο συμπιεστή υδρογόνου της CYRUS που αποδίδει 200 bar, για τον ανεφοδιασμό μικρών οχημάτων (ποδήλατα, scooters, utility carts) με υδρογόνο.

Σε συνέχεια αυτής της μεγάλης ελληνικής πρωτοπορίας, η ομάδα της CYRUS έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη μίας επιπλέον βαθμίδας θερμικής συμπίεσης, στο πλαίσιο του έργου H2CYRUS με τη χρηματοδότηση της δράσης Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ (ΒΚΥΚΛΟΣτου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία αποδίδει πιέσεις μεγαλύτερες των 400 bar, καθιστώντας την κατάλληλη για χρήση σε σταθμούς ανεφοδιασμού βαρέων οχημάτων υδρογόνου, όπως φορτηγά και λεωφορεία, όπου η χρήση συμβατικών καυσίμων παράγει αρκετά υψηλές εκπομπές διοξειδίου το άνθρακα και η χρήση μπαταρίας έχει περιορισμούς.

Η καινοτόμος και ταυτόχρονα πρακτική προσέγγιση της CYRUS προκάλεσε το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και έχει ήδη προχωρήσει σε δεύτερο γύρο χρηματοδότησης της τάξης των 800.000 ευρώ από το Uni.Fund και την αμερικανική Advent Technologies, που οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Nasdaq, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας στον χώρο των ελληνικών startups.

Αυτή η μεγάλη επιτυχία της CYRUS ήρθε ως επακόλουθο της στήριξης που έλαβε στα πρώτα της βήματα, χάρη στην αρχική επένδυση που είχε λάβει από το Uni.Fund, ύψους 200.000 ευρώ.

Η υποστήριξη του Uni.Fund  προς την CYRUS δεν περιορίστηκε στην επένδυση του αρχικού κεφαλαίου, αλλά υποστήριξε και συμβούλεψε την εταιρεία στα πρώτα της βήματα προκειμένου να αποκτήσει έναν σαφή επιχειρηματικό προσανατολισμό που θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για πρόσθετες επενδύσεις.  Η ομάδα του Uni.Fund συνεχίζει να υποστηρίζει την εταιρεία σε θέματα στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μάνος Σταματάκης, συνιδρυτής και επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Έρευνας της εταιρείας, υπογραμμίζει τον ρόλο του Uni.Fund ώστε η CYRUS να γίνει μια εταιρεία αναγνωρίσιμη στον κλάδο του υδρογόνου και στην επιτυχημένη διείσδυση της τεχνολογίας θερμικής συμπίεσης στην αγορά. Η συνεργασία της CYRUS με ανθρώπους που ήταν ειδικοί στην επιχειρηματική ανάπτυξη μεγέθυνε και κατεύθυνε προς τη σωστή πορεία την συγκεκριμένη startup, κάτι που συντέλεσε στην ολοκλήρωση του επιτυχημένου δεύτερου γύρου χρηματοδότησης.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το Uni.Fund αποτελεί ένα από τα funds του EquiFund του χρηματοδοτικού εργαλείου το οποίο δημιουργήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, το EIF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) και με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η επιτυχία της Cyrus έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη χώρα καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση που το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για την τεχνολογία του υδρογόνου έχει ανανεωθεί.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 18 Μαΐου 2022 το Σχέδιο REPowerEU για τον μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας, για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και για τη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού με φυσικό αέριο, μέσω μεγαλύτερων όγκων παραγωγής και εισαγωγών βιομεθανίου και ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου, όπως αναφέρει, εξάλλου, ο κ. Θάνος Στούμπος, εκ των συνιδρυτών της CYRUS και Εθνικός Εκπρόσωπος για τις τεχνολογίες υδρογόνου στην ΕΕ,

Είναι σαφές ότι η τεχνολογία της Cyrus που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα με τη συμβολή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εξάπλωση και αξιοποίηση αυτής της κρίσιμης τεχνολογίας.

Η ονομασία “Cyrus” προέρχεται από το όνομα του μηχανικού στο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν του 1875 «Το μυστηριώδες νησί», ονόματι Cyrus Harding. Στο βιβλίο, εξηγεί πώς το υδρογόνο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο στο μέλλον. Για τον κ. Μάνο Σταματάκη ήταν δίκαιο να αποδοθεί φόρος τιμής σε αυτόν τον φανταστικό χαρακτήρα με μια τόσο οραματική διορατικότητα.

Ιστοσελίδα: h2cyrus.eu

 

Cyrus
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττική
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund)
Π/Υ: 800.000,00 ευρώ από το Uni.Fund και την αμερικανική Advent Technologies
Π/Υ: 547.237,00 ευρώ από τη Δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Δημόσια Δαπάνη: 482.892,50 ευρώ από τη Δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: CYRUS S.A.
Φορέας Υλοποίησης: Unifund

 

08/05/2023

 

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και