Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ORION – Χρήση καινοτόμων οργανικών φωτοβολταϊκών για αποδοτική χρήση ενεργειακών πόρων

Το έργο ORION στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευφυούς ολοκληρωμένου πλαισίου για τη χρήση οργανικών φωτοβολταϊκών Organic Photovoltaics (OPV) στη βιομηχανία θερμοκηπίων. To ORION αναπτύσσει, δοκιμάζει και αξιολογεί καινοτόμες οργανικές φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες ενσωματώνονται στην οροφή του θερμοκηπίου ή στο εσωτερικό του επάνω από την καλλιέργεια. Η κοινή χρήση γης, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, όσο και για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (λαχανικά, φρούτα και λουλούδια) μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης γης στις αγροτικές περιοχές, αλλά και να μεγεθύνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την παράλληλη μείωση στη χρήση ορυκτών καυσίμων που συμβάλλουν στην παραγωγή αερίων θερμοκηπίου.

Ειδικότερα, μέσω του ORION αναπτύσσεται ένα ασύρματο σύστημα αισθητήρων για την έξυπνη διαχείριση ολόκληρου του συστήματος (καλλιέργεια, μικροκλίμα και ενέργεια από OPV), καθώς και ένα υπολογιστικό προσομοίωμα για την επέκταση, μέσω μελετών περίπτωσης, της χρήσης και της υιοθέτησης του προτεινόμενου συστήματος σε διαφορετικούς τύπους θερμοκηπίου, διαφορετικές εκτάσεις και διαφορετικές καλλιέργειες.

Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του OPV στα θερμοκήπια. Επιπλέον, η προσέγγιση που προτείνεται για τα συστήματα καλλιέργειας σε ελεγχόμενες συνθήκες είναι μια προσέγγιση υψηλής τεχνολογίας που παρέχει λύση στις κλιματικές και ενεργειακές προκλήσεις στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Η εξαιρετικά αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων αναμένεται να αυξήσει τη χρηστικότητα των θερμοκηπίων σε θερμές περιοχές. Ταυτόχρονα η συμμετοχή στο έργο πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και βιομηχανίας με ειδικούς τόσο της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών οργανικών πλαισίων, όσο και του αγροτικού τομέα παρέχει μια μοναδική συνεργιστική προσέγγιση και επιτρέπει την ταχύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό.

Τα πολύ σημαντικά οφέλη που αναμένονται από τη χρήση Οργανικών Φωτοβολταϊκών (OPV) στην επιφάνεια των θερμοκηπίων συνοψίζονται στα εξής:

–  40% μείωση στη χρήση ενέργειας σε θερμές περιοχές, λόγω της μείωσης των ψυκτικών φορτίων το καλοκαίρι από την σκίαση που προκύπτει από το OPV και την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.
–  Μείωση έως και 25% στις εκπομπές ρύπων λόγω της χρήσης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά.
–  Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε υψηλής ποιότητας καλλιέργειες.
–  Μείωση του εμβαδού της καλλιέργειας λόγω της ακριβέστερης διαχείρισης του κλίματος του συστήματος (θερμοκήπιο και OPV).Ως αποτέλεσμα θα υπάρχει περισσότερη γη ελεύθερη για μη γεωργικές χρήσεις.
–  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και εκείνων που συνεργάζονται μαζί τους (προμηθευτές, αντιπρόσωποι και πελάτες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο),
–  Δημιουργία νέων Start-Ups / Spin-Offs για την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το έργο ORION, εκτός από τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, αλλά και από αυτές που θα ωφεληθούν εμμέσως, αναμένεται να δημιουργήσει και 10 νέες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες.

Το έργο  «Χρήση οργανικών φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια – ORION» με συνολικό προϋπολογισμό 144.750 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2021Α» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: eranet-orion.com

 

Orion
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2021Α
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΛΚΕ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Π/Υ έργου: 144.750 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 144.750 ευρώ

 

12/05/2023

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα