Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Β’ Φάση της Β Αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Ένα σημαντικό έργο υποδομών το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια για τη χώρας και με το οποίο προσφέρονται σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες.

Ο προϋπολογισμός της Β Φάσης του έργου είναι 31.875.767,64 ευρώ (δημόσια δαπάνη), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό συγχρηματοδότησης 35% και αφορά στην ολοκλήρωση της προσθήκης μιας τρίτης δεξαμενής, χωρητικότητας 95.000 m3 LNG, με δυνατότητα παροχετευτικής ικανότητας 800 m3/hr LNG, στις δύο υφιστάμενες συνολικής χωρητικότητας 130.000 m3 (2*65.000 m3).

Στην αναβάθμιση συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης της παροχετευτικής δυναμικότητας του Τερματικού Σταθμού από 1000 m3/h σε 1400 m3/h Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). Επίσης, μέσα από το έργο αναβαθμίζεται και ο λιμένας εκφόρτωσης του Σταθμού, ώστε να μπορεί να δέχεται πλοία μέχρι 260.000 m3 LNG (από 140.000 m3).

Η ολοκλήρωση του έργου έχει τα ακόλουθα οφέλη:

– Ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου λόγω της αύξησης της διακινούμενης ποσότητας και της ενεργοποίησης περισσότερων μεταφορέων ΥΦΑ και νέων παικτών στην αγορά φυσικού αερίου,
– Θετική επίδραση στις τιμές μεταφοράς φυσικού αερίου προς όφελος των καταναλωτών,
– Αύξηση της ασφάλειας τροφοδοσίας του συστήματος και επομένως βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το φυσικό αέριο,
– Αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας γειτονικών χωρών τόσο σε έκτακτες συνθήκες, όσο και σε αδιάλειπτη βάση, με προφανή στρατηγικά οφέλη για την εθνική οικονομία, καθώς ουσιαστικά μετατρέπεται σε πύλη εισόδου φυσικού αερίου για τη διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Δείτε εδώ την carte postale που επιλέχθηκε από το Euinmyregion

Δείτε σε βίντεο τον ανεφοδιασμό του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυθούσας με LNG

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Τερματικό Σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα

 

Β’ Φάση της Β Αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας
Τομέας Παρέμβασης: Ενέργεια
Περιφέρεια: Οριζόντιο έργο
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: 2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)
Δημόσια Δαπάνη: 31.875.767,64 ευρώ
Συνολική Δαπάνη: 91.073.621,83 ευρώ

 

18/04/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο