Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Εμπορική Στοά «Αγορά Μοδιάνο» – Επανένταξη και ενίσχυση του ρόλου της ιστορικής εμπορικής στοάς στη Θεσσαλονίκη, με τη συνδρομή του ΕΠΑνΕΚ

Η Εμπορική Στοά «Αγορά Μοδιάνο» κατασκευάστηκε το 1922 από τον αρχιτέκτονα J. Oliphant και τον μηχανικό και κύριο του έργου Ελί Μοδιάνο και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1925 στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο του Δήμου  Θεσσαλονίκης, μεταξύ των σημερινών οδών Βασιλέως Ηρακλείου και Ερμού.

Αποτελεί τη μεγαλύτερη διασωζόμενη και πλέον φημισμένη αγορά τροφίμων του ιστορικού κέντρου της πόλης, με μεγάλη ιστορική σημασία.   Η αρχιτεκτονική του κτηρίου παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα πρώτα βιομηχανικά κτήρια της πόλης του τέλους του 19ου αιώνα.  Αν και το κτίριο είχε χαρακτηριστεί το 1983 ως διατηρητέο και από το 1995 ιστορικό διατηρητέο μνημείο, είχε σταδιακά περιπέσει σε παρακμή. To 2017 κρίθηκε ως δομικά ακατάλληλο και επικίνδυνο από την πολεοδομία Θεσσαλονίκης.

Με στόχο την ανάπλαση και την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση των κεντρικών περιοχών της πόλης της Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε η αποκατάσταση και η επαναλειτουργία του σημαντικού αυτού κτιρίου.  Βασικό κριτήριο αποτέλεσε η επανάχρηση του ακινήτου με σεβασμό στην ιστορική μνήμη, καθώς αποτελεί τυπικό δείγμα κτηρίων Αγοράς με στοά των αρχών του 20 αιώνα.

Τη μεγαλύτερη παρέμβαση στην Αγορά στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αφορούν οι εργασίες για την ενίσχυση του σκελετού του κτίσματος και των υποστυλωμάτων του υπογείου, τα οποία είχαν διαβρωθεί σημαντικά. Αντιμετωπίστηκαν  ζητήματα στατικότητας, ενώ προβλέφθηκε μεταξύ άλλων, η μερική καθαίρεση μέρους της οροφής του υπογείου.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέρος του σχεδιασμού της ανακατασκευής του κτιρίου, αποτέλεσε η δυνατότητα ανεμπόδιστης, αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

Το συνολικό κόστος της αποκατάστασης του κτηρίου μέσω του έργου:  «Αποκατάσταση, Ανακαίνιση και Επαναλειτουργία του διατηρητέου κτηρίου της εμπορικής Στοάς ΜΟΔΙΑΝΟ» ανήλθε στα 6.500.000 ευρώ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη αγγίζει τα 2.730.000 ευρώ  μέσω δανείου από το Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ξεκίνησε η λειτουργία του στις αρχές Δεκεμβρίου του 2022.  Επιτεύχθηκε η επανένταξη και η ενίσχυση του ρόλου της εμπορικής στοάς, ως νέου τοπόσηµου της πόλης της Θεσσαλονίκης µε υψηλές προδιαγραφές αρχιτεκτονικής ποιότητας που σηματοδοτούν αρμονικά τη συνύπαρξη ενός σημαντικού παρελθόντος, σε συνδυασμό με τη δημιουργία της σύγχρονης ταυτότητάς του.

Αναμφίβολα τα οφέλη που προκύπτουν από την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου είναι πολλά και σημαντικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως:

– η σημαντική αισθητική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής

–  η δημιουργία νέων τοπικών θέσεων εργασίας οι οποίες με την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς ανέρχονται σε 350

–  η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας λόγω της δημιουργίας πολλαπλών συνεργειών εντός της συγκεκριμένης γειτονιάς

Η  Εμπορική Στοά «Αγορά Μοδιάνο» λειτουργεί με επιτυχία προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης αγνά προϊόντα της ελληνικής γης και ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αποτελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, άλλη μια σημαντική επένδυση που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ με άμεσα οφέλη για την ελληνική επιχειρηματικότητα και οικονομία.

Ιστοσελίδα: agoramodiano.com
Κοινωνικά δίκτυα: facebook.com/agoramodiano

 

Εμπορική Στοά «Αγορά Μοδιάνο»
Τομέας Παρέμβασης: Εμπόριο, Τουρισμός, Πολιτισμός
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ενδιάμεσος Φορέας Εθνική Τράπεζα Ελλάδας
Φορέας Υλοποίησης: FLS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

20/02/2023

 

 

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Σύνολο Έργων

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο