Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

«Rural Broadband» / Ένα σημαντικό έργο για την Περιφέρεια, βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το «Rural Broadband» είναι ένα μεγάλο έργο συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 161.061.091,94 ευρώ (συνολικός Π/Υ 199.715.754,01 μαζί με ΦΠΑ) και έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), EΠ Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και είχε ως στόχο τη μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας (λευκές αγροτικές περιοχές) και των περιοχών της υπόλοιπης χώρας. Χωρίζεται σε 2 φάσεις με την πρώτη να αφορά την υλοποίηση (κατασκευή) και τη δεύτερη την λειτουργία των υποδομών.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με σύμπραξη μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) της μορφής ΒΟΤ (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί.

Χάρη στο έργο αποκτούν πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο 5.077 οικισμοί και αντιστοίχως 525.287 κάτοικοι. Είναι προφανές ότι τα οφέλη για τους απομακρυσμένους αυτούς πληθυσμούς είναι μεγάλα καθώς αίρεται ο «ψηφιακός αποκλεισμός» των «Λευκών Περιοχών» και προσφέρεται πρόσβαση στις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στις προϋποθέσεις για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η δημιουργία/αναβάθμιση της ευρυζωνικής υποδομής θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης με ηλεκτρονικό τρόπο σε σημαντικές υπηρεσίες, όπως είναι της υγείας, της εκπαίδευσης και των εμπορικών εφαρμογών. Οι ανωτέρω υποδομές πρόσβασης κρίνονται επίσης αναγκαίες για την αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το έργο βραβεύθηκε στις 21/11/17, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Ευρυζωνικότητας 2017 «European Broadband Awards 2017» που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG CNECT) ως το καλύτερο έργο στην Ευρώπη στην κατηγορία «Προώθηση πολιτικής συνοχής σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές».

Το έργο διαγωνιζόταν μαζί με άλλα δύο έργα από την Ισπανία και τη Γερμανία, ως φιναλίστ, ενώ συνολικά στον διαγωνισμό συμμετείχαν 49 έργα από 20 χώρες.

Επίσης βραβεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2018 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πληροφορικής & Επικοινωνιών WITSA στα WITSA Global ICT Excellence Award 2018 στην κατηγορία «Digital Opportunity Award».

Δείτε εδώ το βίντεο του δικτύου euronews με τίτλο: “Greece: The impact of broadband on remote areas

 

Rural Broadband
Τομέας Παρέμβασης: Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Όλη η Ελλάδα
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΕΠΑνΕΚ: 63.661.426,74 ευρώ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΠΑΑ 2014-2020 με ΕΦΔ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 37.189.961,59 ευρώ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη Μεγάλου Έργου Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και 2014-2020 161.061.091,94 ευρώ

 

01/11/2018

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού