Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

«Προσβάσιμη Αίγινα» – Διευκόλυνση προσβασιμότητας για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα σε παραλίες του Δήμου Αίγινας

Το έργο «Προσβάσιμη Αίγινα» αφορά στην τοποθέτηση εγκαταστάσεων και υποδομών που διευκολύνουν την ψυχαγωγία και την άθληση ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα σε 4 παραλίες του Δήμου Αίγινας (Αγία Μαρίνα, Βάγια, Α΄ Μαραθώνα και Αύρα). Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται η προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών στις 4 παραλίες του Δήμου με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο του νησιού, γεγονός που αναμένεται να  συνεισφέρει σημαντικά στην εξυπηρέτηση, αλλά και στην άρση της περιθωριοποίησης από το κοινωνικό σύνολο των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Το δικαίωμα των ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα δεν εξαντλείται στη δυνατότητα ανεμπόδιστης κυκλοφορίας μέσα στην πόλη, αλλά περιλαμβάνει και τη χρήση εγκαταστάσεων σχετικών με την αναψυχή.

Η υλοποίηση του έργου συνεπάγεται σημαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.  Άμεσα ωφελούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, και οι επισκέπτες/τουρίστες με αναπηρίες ή άλλες κινητικές δυσκολίες, καθώς αποκτούν εύκολη, ασφαλή και αυτόνομη πρόσβαση στις παραλίες του νησιού. Έμμεσα, ωφελείται ευρύτερα το σύνολο των κατοίκων του νησιού, καθώς η υλοποίηση του έργου συνεπάγεται αύξηση του τουρισμού, λόγω της προσφορότερης επιλογής της Αίγινας ως τόπου αναψυχής που πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις παροχής αναβαθμισμένων υποδομών στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Οι παραλίες, που αποτελούν τους τόπους εγκατάστασης των υποδομών πρόσβασης, επιλέχθηκαν με βάση ποιοτικά και γεωγραφικά κριτήρια, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και της δημοφιλέστερες παραλίες του νησιού. Ειδικότερα, η εγκατάσταση των φορητών υποδομών συνοψίζεται στις ακόλουθες προσθήκες μη μόνιμου εξοπλισμού: βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα, ντουζιέρα για ΑμεΑ, ξύλινος διάδρομος παραλίας, φορητός  χώρος υγιεινής (χημική τουαλέτα), ξύλινο αποδυτήριο και εξοπλισμός σκίασης.

Τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν προορίζονται για να παρέχουν σε άτομα περιορισμένης κινητικότητας τη δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, χωρίς να δυσχεραίνεται η η διέλευση των υπόλοιπων επισκεπτών-χρηστών.  Για το λόγο αυτό τα προς προμήθεια συστήματα σχεδιάζονται, ώστε να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό χώρο, να είναι εύκολα στη χρήση χωρίς να απαιτείται καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση του τελικού χρήστη, αλλά και να εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες και τους συνοδούς τους. Επιπλέον έχουν την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, χωρίς την ανάγκη παρουσίας χειριστή, καθ’ όλη την διάρκεια που θα μείνουν εγκατεστημένα και διαθέσιμα για το κοινό.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον δικαιούχο του έργου: «Με την πράξη “Προσβάσιμη Αίγινα” που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ επιτεύχθηκε η ασφαλής, ανεμπόδιστη και αυτόνομη πρόσβαση των συνανθρώπων μας με κινητικές δυσκολίες στις παραλίες του νησιού της Αίγινας και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού που οι ίδιοι συχνά βιώνουν»

Το έργο  «Προσβάσιμη Αίγινα» εντάσσεται στην Δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με συνολικό προϋπολογισμό 194.965,20 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο  τον Δήμο Αίγινας.

 

Προσβάσιμη Αίγινα
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός, Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 194.965,20 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 194.965,20 ευρώ

 

19/07/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα