Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

PEBBLE (πρώην Iris): Μια καινοτόμος φορητή συσκευή που ανιχνεύει τον Covid-19

Η BIOPIX DNA Technology P.C. ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 με στόχο τη διάθεση μοριακών διαγνωστικών εργαλείων σε όσους τα έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητά τους, τη χώρα διαμονής και το επίπεδο εκπαίδευσης τους.

Η BIOPIX-T αναπτύσσει και κατασκευάζει την IRIS, μια πρωτοποριακή φορητή διαγνωστική συσκευή μοριακού ελέγχου (DNA,RNA) η οποία μπορεί να ανιχνεύσει  μολυσματικές  ασθένειες όπως η γρίπη και ο COVID-19 καθώς και μεταλλάξεις (καρκινικών ή καρδιαγγειακών) για τη χορήγηση φαρμάκων. Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά μια καινοτόμος συσκευή μπορεί να παρέχει ποσοτική πληροφορία σε πραγματικό χρόνο από μία χρωματομετρική αντίδραση LAMP (qcLAMP) – η οποία ήταν έως πρότινος μία μέθοδος που παρείχε μόνο ποιοτική πληροφορία.

Τόσο η ευαισθησία, όσο και η αξιοπιστία και η ταχύτητα είναι αντίστοιχη με διαγνωστικά μηχανήματα εργαστηρίου, σε κόστος εξίσου χαμηλό με άλλες φορητές συσκευές που δεν παρέχουν ποσοτική πληροφορία σε πραγματικό χρόνο.  Μεγάλο προσόν της συσκευής είναι το εύχρηστο πρωτόκολλο λειτουργίας της καθώς και η γρήγορη ανάλυση, που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά, επιτρέποντας τη χρήση από μη εξειδικευμένο προσωπικό, στο σημείο ενδιαφέροντος σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος της προετοιμασίας του δείγματος και η μέτρηση του αποτελέσματος χωρίς επιπλέον στάδια, οπότε σε λιγότερο χρόνο έχουμε περισσότερα δείγματα.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατασκευάζεται με τη χρήση τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) και επικοινωνεί με όλες τις έξυπνες συσκευές που χρησιμοποιούν Android λειτουργικό.

Η BIOPIX-T αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταφοράς τεχνολογίας από τον ερευνητικό στον επιχειρηματικό τομέα.  Η βασική τεχνογνωσία αναπτύχθηκε εντός του Ελληνικού Ινστιτούτου Μοριακής Τεχνολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, του οποίου αποτελεί και τεχνοβλαστό (spin-off).

Η χρηματοδότηση του Horizon 2020 απονεμήθηκε στην κοινοπραξία (όπου μετέχουν τρία Πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Ευρώπης και μια φαρμακευτική εταιρεία της Νοτίου Αφρικής) για την άμεση ολοκλήρωση των απαραίτητων πιστοποιήσεων και ακολούθως τη διάθεση της συσκευής και των συνοδευτικών τεστ για την ανίχνευση της Γρίπης και του Κορωνοϊού στην αγορά. Σε αυτή την κοινοπραξία συμμετέχει και ως συνεργάτης και προμηθευτής η EnzyQuest, άλλη μια νεοφυής εταιρεία παραγωγής ενζύμων η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το Unifund.

Ταυτόχρονα, τον Σεπτέμβριο του 2020 η εταιρία χρηματοδοτήθηκε και από την  Metavallon Venture Capital, σε συνδυασμό με Έλληνες ιδιώτες επενδυτές από το χώρο της υγείας.  Η Metavallon VC, αποτελεί ένα από τα funds του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών EquiFund το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί πόροι), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Πέραν της ανάπτυξης προϊόντων, η εταιρία θα συνεχίσει να παράγει βασική έρευνα και να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με στόχο να εισέλθει στην αγορά των «σημείων φροντίδας» για τις μολυσματικές ασθένειες στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Από τον Ιανουάριο του 2021, η συσκευή Iris μετονομάστηκε σε Pebble και επανασχεδιάστηκε για λόγους εργονομίας και προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγή σε μεγάλους αριθμούς. Ενώ η αρχή λειτουργίας της παραμένει η ίδια,  έγινε επανασχεδιασμός της εφαρμογής μέσω της οποίας γίνεται ο χειρισμός του Pebble και αναπτύχθηκε το cloud στο οποίο θα αποθηκεύονται τα αποτελέσματα.

Ιστοσελίδαwww.biopix-t.com

 

 

BIOPIX
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία, Υπηρεσίες, Υγεία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: Biopix DNA Technology IKE (BIOPIX-T)
Φορέας Υλοποίησης: Metavallon Venture Capital Fund

 

19/01/2021

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα