Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η εταιρεία Psiliakos Hospital στηρίζει με δωρεά κλινών ΜΕΘ το εθνικό σύστημα υγείας

Η εταιρεία PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT από το 1968  προμηθεύει την ελληνική καθώς και την διεθνή νοσοκομειακή αγορά με εξειδικευμένες κλίνες νοσηλείας για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και με ιατρικά έπιπλα.

Η μακροχρόνια παράδοση, καθώς και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας την καθιέρωσε γρήγορα σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές  ιατρικών επίπλων στην Ελλάδα, με παρουσία σε πάνω από 40 χώρες.

Η εταιρεία εντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2017 στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα κατά 50%. Οι επιχορηγούμενες δαπάνες της επιχείρησης αφορούν σε μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού, σε δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας, συμμετοχή σε εκθέσεις, παραγωγή διαφημιστικού υλικού, δαπάνες πιστοποίησης των κρεβατιών που παράγει (CE), προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων, αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ, κ.α.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid 19 οι απαιτήσεις και η ζήτηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα κλινών Μ.Ε.Θ υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη. Η εταιρεία προκειμένου να στηρίξει την  λειτουργία του τομέα υγείας, ανταποκρίθηκε άμεσα, εξασφαλίζοντας από τους Ευρωπαϊκούς οίκους που συνεργάζεται τα απαραίτητα εξαρτήματα και ανταπεξήλθε σε  όλες τις απαιτήσεις της αγοράς διαθέτοντας εξειδικευμένες κλίνες ΜΕΘ υψηλών προδιαγραφών, θεραπειών πληρώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο ελληνικό σύστημα υγείας παραδόθηκαν άμεσα προς χρήση άνω των 250 εξειδικευμένων κλινών ΜΕΘ οι οποίες αποτελούν δωρεές τρίτων προς το Υπουργείο Υγείας.

Ταυτόχρονα η εταιρεία έχοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης παρείχε η ίδια δωρεά προς το Υπουργείο Υγείας 18 εξειδικευμένες κλίνες ΜΕΘ, υποστηρίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης του εθνικού μας συστήματος υγείας.

Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό της παρείχε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες μεταφοράς και εγκατάστασης στα νοσοκομεία προορισμού καθώς και της εκπαίδευσης του ιατρο – νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα και σωστά ο εξοπλισμός, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και διασφαλίζοντας την δημόσια υγεία.

Η εταιρία η οποία στηρίχθηκε από το ΕΠΑνΕΚ, συνέβαλε και αυτή στην μεγάλη εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης.

Ιστοσελίδα Επιχείρησηςwww.psiliakos.gr/el/

 

PSILIAKOS HOSPITAL
Τομέας Παρέμβασης: Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Βιομηχανία, Υγεία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Π/Υ: 200.000 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 100.000 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

15/06/2020

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το