Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

«Δια χειρός» – Ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας στη Λέσβο

Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας Δια Χειρός αποτελεί μία επιχείρηση, η οποία δημιουργήθηκε από τον φυσικοθεραπευτή- χειροθεραπευτή Χρυσοβαλάντη  Κοτοπούλη στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης –  Β΄ Κυκλος» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με συνολικό προϋπολογισμό 24.790,80 ευρώ  και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Με την παρούσα ενίσχυση ο νέος φυσιοθεραπευτής μπόρεσε να πραγματοποιήσει τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, καταφέρνοντας να ανταπεξέλθει στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο των φυσιοθεραπευτών και να καταστεί πρότυπο για τους νέους επαγγελματίες  του νησιού της Λέσβου, όπου βρίσκεται το εργαστήριο.

Στόχο του επιχειρηματικού σχεδίου αποτέλεσε όχι μόνο η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης και η διατήρηση της σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο μέσω της κάλυψης των λειτουργικών της εξόδων, αλλά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και κυρίως η αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η βελτίωση των υπηρεσιών της επιχείρησης έχει καταστεί δυνατή δυνατή μέσα από την αναβάθμιση της  υλικοτεχνικής της υποδομής και την εναρμόνιση της με τις νέες τεχνολογίες, που είναι πλέον απαραίτητες τόσο για την πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών της όσο και για την καλύτερη παρακολούθηση του  συνεχώς μεταβαλλόμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Πολύ σημαντική ήταν η απόκτηση νέου ενεργειακού εξοπλισμού, με άμεσα αποτελέσματα στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς επίσης και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους χώρους της επιχείρησης. Στα κυριότερα οφέλη που προέκυψαν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εντοπίζεται και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με δυο νέα άτομα που ενίσχυσαν την δυναμική του εργαστηρίου.

Ο δικαιούχος της Δράσης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να εκφράσω τα ευχαριστήρια μου για την δυνατότητα που δίνεται στο νέο ξεκίνημα των νέων επιχειρήσεων να υλοποιήσουν το όραμα τους. Η οργάνωση και η εξυπηρέτηση του συστήματος ήταν πέρα των προσδοκιών μου».

Ιστοσελίδα: diaxeiros-physio.gr

 

Δια χειρός
Τομέας Παρέμβασης: Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Εταιρεία: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Π/Υ: 24.790,80 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 24.790,80 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 100%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

07/12/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα