Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός / Διασφαλίζοντας το πλούσιο ιστορικό υλικό της Αθωνικής Πολιτείας

Η ανάδειξη και προβολή της μακραίωνης παράδοσης και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αθωνικής Πολιτείας παρουσιάζει ιδιαίτερη επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία και αξία, καθώς απευθύνεται τόσο σε ερευνητές της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής όσο και σε προσκυνητές.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.412.260,00 ευρώ αφορά στη διαμόρφωση μιας Ψηφιακής Κιβωτού με το πολιτιστικό απόθεμα 14 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και ειδικότερα με την ψηφιοποίηση και τη διάθεση σημαντικού μέρους του ιστορικού υλικού (συλλογών χειρόγραφων κωδίκων) αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας στο σημαντικό αυτό ιστορικό υλικό και την πρακτική αξιοποίηση του, καθώς και την προστασία του από την φθορά.

Η ψηφιακή αξιοποίηση και προβολή της Αγιορείτικης κληρονομιάς θα συμβάλει και στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς η υλοποίηση των στόχων του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθιέρωση της Ελλάδας, ως έναν από τους σπουδαιότερους διαχειριστές και διαθέτες ψηφιακού πολιτιστικού ορθόδοξου αποθέματος στον κόσμο, και τούτο, διότι στο Aγιο Όρος διαφυλάσσεται μεγάλο μέρος των πολιτιστικών θησαυρών παγκοσμίως. Aμεσα ωφελούμενοι θα είναι ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μαθητές, ιστορικοί, αρχιτέκτονες, φιλόλογοι και έμμεσα ωφελούμενοι το σύνολο του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και μορφωτικά ιδρύματα, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, πνευματικά ιδρύματα.

Δείτε εδώ πληροφορίες για την Εκδήλωση παρουσίασης του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 25/02/20 στο αμφιθέατρο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη.

Επισκεφτείτε εδώ την ιστοσελίδα του έργου.

Περιηγηθείτε στην “κιβωτό

 

Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση:  Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 9.412.260,00 ευρώ
Συνολικό Κόστος Πράξης: 9.412.260,00 ευρώ

 

01/11/2018

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το