Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ως επιτυχημένο παράδειγμα Δράσης του ΕΚΤ επιλέγεται και προβάλεται από την Ε.Ε η Δράση του ΕΠΑνΕΚ “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαιδευσης (Β κύκλος)”

Συμμετοχή στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ESF Communicator Competition (Διαγωνισμός Επικοινωνίας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου- ΕΚΤ) είχε η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με τη Δράση “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)“.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να προβάλει έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε όλη την Ευρώπη και να επιβραβεύσει τις καλύτερες ιδέες επικοινωνίας τους.  Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΕΥΣΕΚΤ, η εν λόγω Δράση του ΕΠΑνΕΚ επιλέχθηκε ως υποψήφια χάρη στην υποδειγματική της επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίηση.  Σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε οπτική ταυτότητα, microsite που περιείχε όλες τις πληροφορίες για την Δράση, infographics, αφίσες, e-banners, gifs,  media kit και video.  Επίσης, ενεργοποιήθηκε το δίκτυο πολλαπλασιαστών πληροφόρησης του Προγράμματος, έγιναν αποστολές direct mail και εκτενής χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει την Δράση ως καλή πρακτική για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη δυνατότητα που παρέχεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι άνεργοι, μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητα τους και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Την δημοσίευση της Ε.Ε μπορείτε να δείτε εδώ  

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Έρευνα και ανάδειξη 5 ειδών σάλβιας για καλλωπιστική χρήση με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Το ερευνητικό έργο  αφορά στην αξιολόγηση, βελτίωση και ανάδειξη πέντε ειδών Σάλβιας (Φασκόμηλου) που αυτοφύονται στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία διειδικών υβριδίων με ανώτερα

Επιχειρήσεις

«Δια χειρός» – Ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας στη Λέσβο

Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας Δια Χειρός αποτελεί μία επιχείρηση, η οποία δημιουργήθηκε από τον φυσικοθεραπευτή- χειροθεραπευτή Χρυσοβαλάντη  Κοτοπούλη στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων