Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

menexes – Μία οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας επίπλων αναπτύσσεται με τη συνδρομή του ΕΠΑνΕΚ

Η menexes είναι μια οικογενειακή, καθετοποιημένη μονάδα κατασκευής επίπλων και εμπορίας επίπλων, η οποία εδώ και 40 χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξυπηρετώντας εκατοντάδες επαγγελματίες και ιδιώτες με γνώμονα πάντοτε την ποιότητα και την αισθητική αρτιότητα στα έργα που αναλαμβάνει.

Η εταιρεία εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 166.899,34 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους για επενδύσεις που αφορούν την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και μέσων, καθώς και την πιστοποίηση των προϊόντων της. Με τη συμμετοχή της στη Δράση η επιχείρηση προμηθεύτηκε δύο αερολέβητες στερεών καυσίμων (πριονίδι), φωτοβολταϊκό σύστημα NET METERING συνολικής ισχύος 42,25 KW για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών της, τρία χειροκίνητα παλετοφόρα για την απρόσκοπτη μεταφορά των πρώτων υλών, καθώς και ένα μηχάνημα CARDBOARD-BOX CUTTING MACHINE INTELPACK για την συσκευασία των προϊόντων της.

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ η εταιρεία menexes πετυχαίνει την εκπλήρωση του τρίπτυχου των βασικών αξιών της: Ποιότητα, Καινοτομία, Αξιοπιστία, μέσω της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή της αυτονομία με στόχο τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον η εταιρεία πετυχαίνει την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης της τόσο στην τοπική και περιφερειακή αγορά όσο και στην εξαγωγική αγορά μέσα από την αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Απώτερο στόχο αποτελεί η συμβολή στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ιστοσελίδα: www.menexes.gr

 

menexes
Τομέας Παρέμβασης: Βιομηχανία-Μεταποίηση, Εμπόριο
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: Μενεξές Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής και Εμπορίας Επίπλων
Π/Υ: 166.899,34 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 99.739,60 ευρώ

 

14/07/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Έρευνα και ανάδειξη 5 ειδών σάλβιας για καλλωπιστική χρήση με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Το ερευνητικό έργο  αφορά στην αξιολόγηση, βελτίωση και ανάδειξη πέντε ειδών Σάλβιας (Φασκόμηλου) που αυτοφύονται στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία διειδικών υβριδίων με ανώτερα

Επιχειρήσεις

«Δια χειρός» – Ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας στη Λέσβο

Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας Δια Χειρός αποτελεί μία επιχείρηση, η οποία δημιουργήθηκε από τον φυσικοθεραπευτή- χειροθεραπευτή Χρυσοβαλάντη  Κοτοπούλη στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων