Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Golden Star City Resort – Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας στην Περαία Θεσσαλονίκης με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Τo Golden Star City Resort είναι ένα boutique ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, το οποίο βρίσκεται στη βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία της Περαίας, λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ξενοδοχείο διαθέτει 8 διαφορετικούς τύπους θεματικών δωματίων, δυναμικότητας 82 κλινών και παρέχει στους πελάτες του, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες γυμναστηρίου και αίθουσας συνεδριάσεων, ενώ η εγγύτητά του με τη θάλασσα του προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ξαπλωστρών και ομπρελών για τους πελάτες του στην παραλία.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και χρηματοδοτήθηκε για επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 147.489,14 ευρώ και δημόσιας χρηματοδότησης 58.995,66 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η επένδυση περιλαμβάνει την ανακαίνιση δωματίων (εσωτερικές πόρτες δωματίων και λουτρών), την προμήθεια εξοπλισμού δωματίων (έπιπλα, ιματισμός, τηλεοράσεις κ.ά.), την εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ενεργειακά κουφώματα, ηλεκτρονικές κλειδαριές, κεντρικός κλιματισμός) και την εφαρμογή των συστημάτων πιστοποίησης ISO 14001 (περιβαλλοντικό) και 9001 (διαχείρισης ποιότητας). Επίσης η επιχείρηση, όχι μόνο διατήρησε, αλλά αύξησε τους απασχολούμενους (ΕΜΕ) της ξενοδοχειακής μονάδας σε σχέση με αυτούς που διέθετε κατά την ένταξή της στη Δράση.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε η ολοκληρωμένη ανακαίνιση του τουριστικού συγκροτήματος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις και την υποδομή για μία άνετη και λειτουργική διαβίωση των επισκεπτών/πελατών της επιχείρησης. Με την εφαρμογή αναγκαίων αισθητικών και λειτουργικών βελτιώσεων, το Golden Star City Resort πέτυχε να παραμείνει ελκυστικό στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στοχεύοντας σε πελάτες υψηλού επιπέδου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, που αποτελεί την 3η γενιά από την ίδρυσή του, με την συνεχή και ακούραστη εργασία της και συνεπικουρούμενη από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, «απογείωσε» την επιχείρηση, με αποτέλεσμα το ξενοδοχείο να αποτελεί μια από τις καλύτερες τουριστικές μονάδες της περιοχής, αλλά και συνεχώς αυξανόμενο πόλο έλξης πελατών. Η ευαισθησία της επιχείρησης σε κοινωνικά «ευαίσθητα» ζητήματα είναι αξιοσημείωτη, καθώς διαθέτει δωμάτια ΑΜΕΑ και ακολουθεί αυστηρή αντικαπνιστική πολιτική σε όλους τους χώρους της μονάδας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους ωφελούμενους της Δράσης «Το ΕΠΑνΕΚ αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, με θετικές επιπτώσεις στην εικόνα της επιχείρησης και στην προσέλκυση πελατών».

Ιστοσελίδα: www.goldenstarhotel.com

 

Golden Star City Resort
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Α.Ε.
Π/Υ: 147.489,14 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 58.995,66 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

22/09/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VIGOR – Μία νεοφυής επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό στην αγορά των ανελκυστήρων

Η VIGOR είναι μια βιομηχανική εταιρεία με τεχνικό προσανατολισμό, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ανελκυστήρων. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από

Επιχειρήσεις

Golden Star City Resort – Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας στην Περαία Θεσσαλονίκης με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Τo Golden Star City Resort είναι ένα boutique ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, το οποίο βρίσκεται στη βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία της Περαίας, λίγα μόλις λεπτά