Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Sani More: μια φιλική προς το περιβάλλον τουριστική μονάδα στην Χαλκιδική

Στη μαγευτική τοποθεσία της Σάνης Χαλκιδικής, σε ένα πευκόφυτο περιβάλλον, βρίσκεται η ξενοδοχειακή μονάδα ενοικιαζομένων δωματίων SANI MORE, δυναμικότητας 12 διαμερισμάτων, 20 κλινών και 4 κλειδιών. Η νεοϊδρυθείσα επιχείρηση εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και χρηματοδοτήθηκε για επένδυση προϋπολογισμού 390.833,64 ευρώ και δημόσιας χρηματοδότησης 195.416,82 ευρώ.

Η επένδυση αφορά στη σύσταση νέας επιχείρησης και περιλαμβάνει την ανέγερση τουριστικού καταλύματος, τον πλήρη εξοπλισμό της μονάδας, δαπάνες προβολής -προώθησης (δημιουργία ιστοσελίδας και διαφημιστικού υλικού), κατασκευή πισίνας και δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (Φ/Β). Στο πλαίσιο των μακροχρόνιων υποχρεώσεών της μετά την ολοκλήρωσης της επένδυσης, η επιχείρηση πέτυχε τον στόχο πρόσληψης 0,2 ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υλοποίηση της επένδυσης συμβάλει στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και στον εμπλουτισμό του ελληνικού branding, δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα και προσφέροντας ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες. Η τουριστική μονάδα SANI MORE που βρίσκεται σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Χαλκιδικής, στη Σάνη, κατασκευάστηκε με το μεράκι  του επιχειρηματία, συνεπικουρούμενου από τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ.  Η περιβαλλοντικά φιλική κατασκευή του κτιρίου αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη προσοχή που έχει δοθεί στην φύση και το περιβάλλον. Στη μονάδα έχει εγκατασταθεί σύστημα φωτοβολταϊκών πάνελς για τη ηλεκτροδότησή της, καθώς και κάδοι ανακύκλωσης κοντά στα δωμάτια της τουριστικής μονάδας. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στη χρήση βιολογικών καθαριστικών των δωματίων.

Η επένδυση ολοκληρώθηκε στον χρόνο «ρεκόρ» των 16 μηνών και ήταν πλήρως λειτουργική το καλοκαίρι του 2019.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος της Δράσης «Με τη βοήθεια του ΕΠΑνΕΚ μου δόθηκε η δυνατότητα να επενδύσω στον Τουριστικό Τομέα ενισχύοντας τη Χώρα μου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κατάλυμα και προσφέροντας ελκυστικές θέσεις εργασίας στην αγορά εργασίας».

Ιστοσελίδα: sanimore.com

 

Sani More
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: SANI MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE
Π/Υ: 390.833,64 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 195.416,82 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

16/09/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Η δεύτερη φάση του εκσυγχρονισμού των αναβατήρων με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού είναι το μεγαλύτερο και το πλέον δημοφιλές κέντρο χειμερινών σπορ της Ελλάδας, του οποίου η επισκεψιμότητα ξεπερνάει τα 160.000 άτομα τον

Υποδομές

Τεχνολογική αναβάθμιση της υποδομής του ΑΔΜΗΕ μέσω προβολικών συστημάτων (Display Walls)

Το έργο του ΑΔΜΗΕ «Προβολικά συστήματα  και εκσυγχρονισμός των αιθουσών ελέγχου των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας» αφορά στη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση προβολικών συστημάτων