Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

The Grove / Ξενοδοχειακή μονάδα στο Ναύπλιο εξαιρετικής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Η τουριστική επιχείρηση «THE GROVE» αποτελεί μια ξενοδοχειακή μονάδα στο Ναύπλιο που ενσωματώνει κύρια χαρακτηριστικά μίας καλής πρακτικής κυρίως όσον αφορά την βιωσιμότητα της επένδυσης σε βάθος χρόνου βελτιώνοντας  την ανταγωνιστικότητα στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στην γενικότερη περιφερειακή ανάπτυξη. Η ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας με απλές μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας ωθούν στην βελτίωση του περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού 145.302,10 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των δωματίων όσον αφορά τον εξοπλισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού του ξενοδοχείου με λαμπτήρες LED εντός των δωματίων αλλά και στον κυρίως χώρο του ξενοδοχείου, καθώς και την αντικατάσταση  των κουφωμάτων των δωματίων με νέου τύπου ενεργειακά. Επιπρόσθετα η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με νέο τύπου συστήματος λέβητα-καυστήρα συντελεί στην συνολική εξοικονόμηση ενέργειας της ξενοδοχειακής μονάδας.  Η αναβάθμιση της ιστοσελίδας ώστε να είναι συμβατή με τα πρότυπα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ συμβάλλει ταυτόχρονα στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ιστοσελίδα: http://www.thegrove.gr/

 

 

THE GROVE
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Πελοποννήσου
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε.
Π/Υ: 145.302,10 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 72.651,05 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

11/11/2019

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού