Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Παρουσίαση έργων υποδομών του ΕΠΑνΕΚ

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ συγχρηματοδοτήθηκαν πολλά σημαντικά έργα υποδομών, σε στρατηγικούς τομείς όπως είναι η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, ο τουρισμός, πολιτισμός κ.α. Τα έργα αυτά συνέβαλλαν σημαντικά στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, καθώς συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενώ είχαν και σημαντικό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Biofasma – Βιοφωτονικό σύστημα για τη γρήγορη πρόγνωση και καταπολέμηση του καρκίνου

Η ανάπτυξη του προηγμένου βιοφωτονικού συστήματος Raman αποτελεί ένα εξαιρετικό φασματοσκοπικό και εύχρηστο εργαλείο για τη διάκριση υγιών και καρκινικών ιστών, με τη συμβολή του

Επιχειρήσεις

CoFly – Πρωτοποριακά συστήματα μικρών εναέριων οχημάτων

Το CoFly (Cognitional Operations of micro Flying vehicles) αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πρωτοποριακών λειτουργιών για  συστήματα Μικρών Εναέριων Οχημάτων (MAV).  Στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού