Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Φρούριο Μπούρτζι Ναυπλίου – Αποκατάσταση ενός σημαντικού ιστορικού και πολιτισμικού μνημείου

Το φρούριο Μπούρτζι αποτελεί ένα ιστορικό μνημείο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη του Ναυπλίου, ως ένας μεγάλος τουριστικός πόλος της Αργολίδας και γενικότερα της Πελοποννήσου. Το φρούριο στη μικρή νησίδα του λιμένος του Ναυπλίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα των οχυρώσεων της ιστορικής πόλης και παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, λόγω της αρκετά καλής διατήρησής του και του ενιαίου σχεδιασμού του. Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερης θέσης του αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα μνημεία του Ναυπλίου, σύμβολο της πόλης και πόλο τουριστικής κίνησης.  Η αποκατάσταση και επανάχρηση του φρουρίου επιβεβαιώνει τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής και συμβάλει άμεσα στην οικονομική της ανάπτυξη και δραστηριότητα, με την αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού σε οργανωμένους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η αποκατάσταση του φρουρίου, μέσω του έργου «Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» του ΕΠΑνΕΚ, λειτούργησε με άξονα την καινοτομία, καθώς παράλληλα με την προστασία και ανάδειξη της υλικής υπόστασης του μνημείου, εγκαταστάθηκαν νέες χρήσεις συμβατές με τον χαρακτήρα και την ιστορία του και ταυτόχρονα ωφέλιμες για την οικονομική ανάπτυξη.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η προστασία και η διατήρηση του μνημείου, επαναλειτουργεί το εστιατόριο – αναψυκτήριο, δημιουργούνται εκθεσιακοί χώροι και αυξάνεται η επισκεψιμότητα σε ένα μνημείο τοπόσημο για την πόλη του Ναυπλίου. Ταυτόχρονα ο χώρος γίνεται περισσότερο κατανοητός και προσιτός προς το κοινό, ενσωματώνοντας παράλληλα στους κόλπους του την εκπαιδευτική διαδικασία με την συστηματική ενημέρωση των μαθητών και των σπουδαστών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα των πολιτών. Το Μπούρτζι αποτελεί κηρυγμένο μνημείο και συνιστά ένα ενιαίο προστατευόμενο σύνολο φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Στο πλαίσιο του έργου διασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλους τους χώρους του φρουρίου ατόμων με αναπηρία.

Το έργο  «Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» με συνολικό προϋπολογισμό 2.781.202,26 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

 

ΦΡΟΥΡΙΟ ΜΠΟΥΡΤΖΙ
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός, Τουρισμός
Περιφέρεια: Πελοποννήσου
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Π/Υ έργου: 2.781.202,26  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 2.781.202,26  ευρώ

 

06/06/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VIGOR – Μία νεοφυής επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό στην αγορά των ανελκυστήρων

Η VIGOR είναι μια βιομηχανική εταιρεία με τεχνικό προσανατολισμό, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ανελκυστήρων. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από

Επιχειρήσεις

Golden Star City Resort – Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας στην Περαία Θεσσαλονίκης με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Τo Golden Star City Resort είναι ένα boutique ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, το οποίο βρίσκεται στη βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία της Περαίας, λίγα μόλις λεπτά