Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η υποστήριξη του ΕΠΑνΕΚ στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Fotodiastasi FDS Illumination

H επιχείρηση FOTODIASTASI FDS Illumination δραστηριοποιείται στην κατασκευή φωτιστικών διατάξεων, κυρίως για χριστουγεννιάτικα δέντρα και παρόμοιους στολισμούς, και έχει σχεδόν εξολοκλήρου εξαγωγικό χαρακτήρα. Η εταιρία έχει υλοποιήσει χιλιάδες έργα φωτισμού σε κοινότητες, Δήμους και εμπορικά κέντρα ανά τον κόσμο, ενώ το πελατολόγιο της περιλαμβάνει παραγωγικές εταιρείες, φορείς του ελληνικού δημοσίου καθώς και εμπορικά κέντρα και τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες.

Πριν την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ηλεκτροστατικής βαφής για την βαφή των παραγόμενων προϊόντων της. Στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους και των χρόνων παραγωγής, αλλά και της εξ ολοκλήρου δημιουργίας από την ίδια των προϊόντων της, εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και υλοποίησε το επενδυτικό της σχέδιο, δημόσιας δαπάνης 99.985,30 ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 199.970,60 ευρώ, για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία βαφείου ηλεκτροστατικής βαφής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον ωφελούμενο της Δράσης «To EΠΑνΕΚ συνέβαλλε καθοριστικά στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ» επιτυγχάνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του βαθμού καινοτομίας της παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης, καθώς και την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές με σημαντικό όφελος στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά της».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επένδυσής της η επιχείρηση προχώρησε στην υλοποίηση δαπανών α) μηχανολογικού εξοπλισμού (βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής, οριζόντια πρέσα, μηχανήματα παραγωγής δέντρων- διακοσμητικών, Μηχανή CNC, Υδραυλική στρατζόπρεσσα και β) άυλων δαπανών (συμμετοχή σε έκθεση, κατοχύρωση βιομηχανικών σχεδίων, μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου). Επίσης, η οριζόντια πρέσα με καινοτομικές δυνατότητες, όπως η επεξεργασία μεγάλων προφίλ αλουμινίου σε μήκος, αλλά και σε διατομές, μπορεί να λυγίσει επίπεδα προφίλ αλουμινίου ή σιδήρου για την κατασκευή συστημάτων στήριξης για μεγάλες και πολύ βαριές φωτιστικές διατάξεις (μεγάλων διαστάσεων) με υψηλή ασφάλεια, τα οποία τοποθετούνται σε δρόμους, πλατείες κ.ά.

Παράλληλα, η προμήθεια μηχανήματος CNC και στραντζόπρεσσας συμβάλλουν εξίσου στην καθετοποίηση της παραγωγής διακοσμητικών από λαμαρίνα, μειώνοντας ταυτόχρονα το παραγωγικό κόστος και βελτιστοποιώντας το τελικό προϊόν. Στο πλαίσιο υλοποίησης των καινοτομικών της στόχων η επιχείρηση προμηθεύτηκε σετ τεσσάρων μηχανημάτων  παραγωγής δέντρων και διακοσμητικών, που αυτοματοποιούν την παραγωγική διαδικασία που γινόταν χειροποίητα μέχρι πρότινος.

Ιστοσελίδα: fotodiastasi.gr

FOTODIASTASI FDS Illumination
Τομέας Παρέμβασης: Βιομηχανία – Μεταποίηση
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
Π/Υ: 199.970,60 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 99.985,30 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 50%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

15/09/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού