Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Έρευνα και ανάδειξη 5 ειδών σάλβιας για καλλωπιστική χρήση με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Το ερευνητικό έργο  αφορά στην αξιολόγηση, βελτίωση και ανάδειξη πέντε ειδών Σάλβιας (Φασκόμηλου) που αυτοφύονται στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία διειδικών υβριδίων με ανώτερα ανθοκομικά-μορφολογικά και καλλιεργητικά χαρακτηριστικά, όπως το μικρό μέγεθος φυτού, τα διαφορετικά και έντονα χρώματα ανθέων, η πλούσια και παρατεταμένη ανθοφορία, τα ποικίλα σχήματα και χρώματα φυλλώματος και η ανθεκτικότητα στην ξηρασία που βοηθά στην ευκολία παραγωγής.

Για την υλοποίηση του έργου υπήρξε συνεργασία μεταξύ του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ατομικής επιχείρησης «ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΑ». Οι διασταυρώσεις μεταξύ επιλεγμένων κλώνων των πέντε ειδών Salvia οδήγησε στην τελική επιλογή εννέα νέων διειδικών υβριδίων, τα οποία δοκιμάστηκαν περαιτέρω ως προς την συμπεριφορά τους σε θεμοκηπιακή και φυτωριακή καλλιέργεια, καθώς και σε αστικό φυτοδώμα εκτατικού τύπου. Μελετήθηκε ο πολλαπλασιασμός με σπόρο, μοσχεύματα βλαστού και ιστοκαλλιέργεια, με στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο θα αποτελέσει και αυτό, πέραν της διάθεσης φυτών, προϊόν εμπορίας της επιχείρησης.

Η εταιρεία “ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΑ” έχει επιλέξει τρία εκ των εννέα νέων υβριδίων Σάλβιας της ελληνικής χλωρίδας, για εμπορική αξιοποίηση ως γλαστρικά ή και ως φυτά κηποτεχνίας-αποκατάστασης τοπίου σε ξηροθερμικές συνθήκες και για ένα από αυτά έχει ήδη καταθέσει αίτηση προστασίας εντός της Ευρώπης, μέσω του επίσημου Ευρωπαϊκού Οργανισμού CPVO, προσδοκώντας σε  αύξηση διεθνώς της ανταγωνιστικότητας και της τιμής των προϊόντων, διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία μέσω της παραγωγής πρωτοποριακών προϊόντων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα παραγόμενα υβρίδια αξιολογήθηκαν ως προς την ανάπτυξή τους, τις καλλιεργητικές απαιτήσεις και τα επιθυμητά ανθοκομικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα προσδιορίστηκαν και τα μορφομετρικά τους χαρακτηριστικά, συγκριτικά με αυτά των γονέων τους. Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιήθηκαν αποδείχθηκαν ικανοί για την μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων των ειδών σάλβιας του παρόντος ερευνητικού προγράμματος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη μιας σειράς/κλείδας δεικτών, ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρης λίστα δεικτών διαχωρισμού και διάκρισης για τα νέα υβρίδια Σάλβιας.

Τα αποτελέσματα των ερευνών, καθώς και οι δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει, παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.salvia-breed-gr.com

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τη δικαιούχο ατομική επιχείρηση: «μέσω του παρόντος έργου η επιχείρηση “ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΑ” έχει τη δυνατότητα παραγωγής νέων υβριδίων Σάλβιας της ελληνικής χλωρίδας (τρία εξ αυτών θα εισαχθούν στη γραμμή παραγωγής της επιχείρησης) για καλλωπιστική χρήση. Η παραγωγή αυτών των προϊόντων αναμένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, να διευρύνει τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της επιχείρησης και να την κάνει ευρύτερα γνωστή μέσω της παραγωγής πρωτοποριακών ανθοκομικών προϊόντων.

Επιπλέον, το Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αποτελεί τον συντονιστή του έργου, τονίζει χαρακτηριστικά ότι «δραστηριοποιείται στον τομέα της αξιοποίηση αυτοφυών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, μέσω της ανάπτυξης μεθόδων πολλαπλασιασμού τους, πρωτοκόλλων επιχειρηματικής καλλιέργειάς τους και αξιολόγησης της δυνατότητας χρήσης τους σε διάφορες φυτοτεχνικές εφαρμογές, όπως σε φυτεμένα δώματα, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.α. Η συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου στο έργο επέφερε μέχρι στιγμής τέσσερις (4) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά SCI (μία πέμπτη εργασία έχει κατατεθεί προς δημοσίευση σε περιοδικό SCI), δεκαεννέα (19) δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές και δώδεκα (12) δημοσιεύσεις σε εθνικά συνέδρια με κριτές. Μέλη της ερευνητικής ομάδας συμμετείχαν σε τέσσερα (4) διεθνή και δύο (2) εθνικά συνέδρια.

Το έργο  «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση» με συνολικό προϋπολογισμό 391.735,22 ευρώ και δημόσια δαπάνη 357.588,22 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Salvia Breed GR
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΑ
Π/Υ: 391.735,22 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 357.588,22 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

13/01/2023

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Η δεύτερη φάση του εκσυγχρονισμού των αναβατήρων με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού είναι το μεγαλύτερο και το πλέον δημοφιλές κέντρο χειμερινών σπορ της Ελλάδας, του οποίου η επισκεψιμότητα ξεπερνάει τα 160.000 άτομα τον

Υποδομές

Τεχνολογική αναβάθμιση της υποδομής του ΑΔΜΗΕ μέσω προβολικών συστημάτων (Display Walls)

Το έργο του ΑΔΜΗΕ «Προβολικά συστήματα  και εκσυγχρονισμός των αιθουσών ελέγχου των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας» αφορά στη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση προβολικών συστημάτων