Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Ένα έργο τομή για την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα έργο τομή για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, το οποίο προωθεί και προβάλλει το επιστημονικό έργο, υποστηρίζει την εκπαίδευση, διευκολύνει την ενημέρωση των πολιτών και συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Η Δράση αφορά στη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση (αρχαιολογική, διοικητική και γεωχωρική) των ακίνητων μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών τόπων, καθώς και των ζωνών προστασίας αυτών. Με την υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται σε διαρκή βάση η συστηματική συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των αρχαιολογικών, διοικητικών και γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της επικράτειας και στις ζώνες προστασίας τους, καθώς και στην ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

Ταυτόχρονα, μέσω της σχετικής Διαδικτυακής Πύλης https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/el παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δημοσίου να ενημερώνονται για τον μνημειακό πλούτο της χώρας, αλλά και για τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμούς που υφίστανται βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχές ή ακίνητα ενδιαφέροντός τους.   Μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθίσταται δυνατή η πλήρης εποπτεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Σήμερα, η Διαδικτυακή Πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου περιλαμβάνει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα για περισσότερα από 17.000 Ακίνητα Μνημεία, περίπου 3.400 Αρχαιολογικούς Χώρους και Ιστορικούς Τόπους, 844  Ζώνες Προστασίας και 220 Μουσεία. Είναι σίγουρο ότι το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο θα συμβάλει καθοριστικά στην ορθή διαχείριση του εθνικού ιστορικού πλούτου καθώς θέτει ένα σημαντικό πλαίσιο διαφάνειας προς τους πολίτες.

Το έργο αντιμετωπίζει για πρώτη φορά με ολοκληρωμένο τρόπο ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τον πολιτισμό και το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, αυτό της πλήρους και έγκυρης καταγραφής της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς της επικράτειας, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους χρήστες τον ενημερωμένο ψηφιακό αρχαιολογικό χάρτη της επικράτειας, με τη χρήση διαφορετικών χαρτογραφικών υποβάθρων, αλλά και δυνατότητες διαλειτουργικότητας και εξαγωγής γεωχωρικών και περιγραφικών δεδομένων. Επιπλέον, μέσα από την καταγραφή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της δημόσιας περιουσίας που διαχειρίζεται το ΥΠΠΟΑ, καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική προστασία της από καταπατήσεις και διεκδικήσεις και η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίησή της.

Το έργο  «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» με συνολικό προϋπολογισμό 2.980.978,38 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο  τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

 

 

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός, υπηρεσίες
Περιφέρεια: Όλη η Ελλάδα
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Π/Υ έργου: 2.980.978,38 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 2.980.978,38 ευρώ

 

10/11/2023

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού