Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Amira Suites – Ίδρυση τουριστικής επιχείρησης στη Σκιάθο με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Η παραλία της Μεγάλης Άμμου στη Σκιάθο είναι μια από τις πλέον διάσημες παραλίες του δημοφιλούς νησιού, η οποία είναι προσβάσιμη ακόμη και με τα πόδια από την πόλη του. Σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ιδρύθηκε η σύγχρονη και πρωτοποριακή τουριστική μονάδα Amira Suits η οποία έχει ως στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στους ενοίκους της.

Το τουριστικό κατάλυμα που ανεγέρθηκε, αποτελείται από 15 διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα, με τα ισόγεια δωμάτια να διαθέτουν το κάθε ένα ξεχωριστά την ιδιωτική του πισίνα. Η αρχιτεκτονική του νέου αυτού καταλύματος συνδυάζει τα δομικά στοιχεία της πέτρας και του ξύλου με μια μινιμαλιστική προσέγγιση, ώστε να «δένει» αρμονικά με το περιβάλλον του, ενώ έχουν αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι σύγχρονοι αυτοματισμοί για την διαχείριση και τον έλεγχο των σουιτών, οι οποίοι αποφέρουν σημαντικά οφέλη ως προς την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων και την συνολική εμπειρία διαμονής.

Η επένδυση του ΕΠΑνΕΚ υλοποιήθηκε μέσω της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και άγγιξε το ποσό των 400.000 ευρώ, με τα 200.000 ευρώ να αφορούν τη δημόσια δαπάνη με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικαιούχος του έργου: «Η υλοποίηση της επένδυσης είναι σύγχρονη με αρκετούς αυτοματισμούς για την διαχείριση και τον έλεγχο των διαμερισμάτων, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν άνετη διαμονή στους πελάτες της επιχείρησης».

Ιστοσελίδα: www.amirasuites.com

 

Amira Suites
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Θεσσαλία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΑΜΥΡΑ ΙΚΕ
Π/Υ:  400.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη:  200.000,00 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

 

18/11/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Biofasma – Βιοφωτονικό σύστημα για τη γρήγορη πρόγνωση και καταπολέμηση του καρκίνου

Η ανάπτυξη του προηγμένου βιοφωτονικού συστήματος Raman αποτελεί ένα εξαιρετικό φασματοσκοπικό και εύχρηστο εργαλείο για τη διάκριση υγιών και καρκινικών ιστών, με τη συμβολή του

Επιχειρήσεις

CoFly – Πρωτοποριακά συστήματα μικρών εναέριων οχημάτων

Το CoFly (Cognitional Operations of micro Flying vehicles) αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πρωτοποριακών λειτουργιών για  συστήματα Μικρών Εναέριων Οχημάτων (MAV).  Στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού